Logo

Onvruchtbaarheid

Onvruchtbaarheid heeft niet alleen een grote invloed op uw kinderwens, maar mogelijk ook op uw relatie. Het zorgt namelijk voor spanningen en uitdagingen. Lees daarom hier hoe wij onze patiënten op zowel fysiek als mentaal vlak bijstaan als ze te maken krijgen met onvruchtbaarheid.

Genetisch vruchtbaarheidsonderzoek

Infertiliteit en psychologie


Onvervulde kinderwens: fysieke en psychische uitdaging

Zwangerschap, ouderschap en daarmee samenhangend ook ongewenste kinderloosheid zijn zeer emotionele ervaringen. Met de psychologische en emotionele kanten die zo'n levensbeslissing en -verandering met zich meebrengt, moet net zo rekening gehouden worden als met de lichamelijke gevolgen. De moderne geneeskunde erkent steeds meer dat er een nauw verband bestaat tussen geest en lichaam: voortdurende innerlijke spanning en hoge verwachtingen veroorzaken stress die ook lichamelijke gevolgen kan hebben. 


De psychologische factoren bij een onvervulde kinderwens zijn divers. Ze kunnen als neveneffect van de vruchtbaarheidsbehandeling optreden, als gevolg van de voortdurende kinderloosheid en soms ook als eigenlijke oorzaak van de infertiliteit.Wisselwerking tussen infertiliteit en psychologie

De moderne geneeskunde heeft een breed spectrum aan onderzoeks- en behandelmethoden paraat. Daardoor is het tegenwoordig mogelijk de oorzaken van ongewenste kinderloosheid heel nauwkeurig af te bakenen en op basis van de resultaten de passende behandelmethoden in gang te zetten. De psychische kanten zijn vaak moeilijker te behandelen dan een fysieke vruchtbaarheidsstoornis. We beantwoorden daarom graag al uw eventuele vragen omtrent onvruchtbaarheid en helpen u tijdens alle stappen gedurende uw vruchtbaarheidsbehandeling.

Stress beïnvloedt de hormoonproductie

Het effect van stress op het lichaam wordt heel vaak onderschat. Toch beïnvloedt stress de hormoonproductie aanzienlijk. Dit kan zowel op de vrouwelijke als op de mannelijke vruchtbaarheid van invloed zijn en deze verminderen.Psychologische effecten bij de vrouw

Zelf een kind krijgen vormt voor veel vrouwen een vast onderdeel van de inrichting van hun leven. Blijft die wens onvervuld, dan heeft dit vaak grote invloed op de psyche en dat veroorzaakt stress. Die stress heeft dan weer een negatief effect op de hormoonhuishouding en de onvruchtbaarheid van de vrouw. De maandelijkse cyclus wordt echter uitsluitend door hormonale processen geregeld. Als het vrouwelijke lichaam onder psychische druk staat, is het mogelijk dat er niet genoeg of helemaal geen hormonen vrijkomen. Soms blijft de eisprong zelf uit, zodat er geen bevruchting kan plaatsvinden.Psychologische effecten bij de man

Als we over een onvervulde kinderwens en psychologische gevolgen praten, hebben we het meestal over de vrouw. Aangezien de man de wens van een eigen kind deelt, treft het hem doorgaans net zo zeer. Ook in het lichaam van de man heeft dit invloed op de hormoonhuishouding en de onvruchtbaarheid van de man. De spermaproductie bij een onvruchtbare man loopt terug, zodat het ejaculaat minder zaadcellen bevat. Bij een verminderde vruchtbaarheid van de man neemt de beweeglijkheid van de zaadcellen af. Als een man onvruchtbaar is, dan bemoeilijkt de bevruchting omdat de zaadcellen dan de eicel, zolang deze nog vruchtbaar is, niet kunnen bereiken of omdat ze niet sterk genoeg zijn om door het omhulsel van de eicel heen te dringen.Onvervulde kinderwens en impact op de relatie

Als een stel tot een fertiliteitsbehandeling besluit, ligt de nadruk meestal eerst op diagnostisch onderzoek en het verloop van de behandeling. Tijdens de behandeling staat het vooruitzicht van een succesvolle zwangerschap op de voorgrond. Vaak heeft het uitblijven daarvan zijn weerslag op de relatie. We raden u aan, al voor u met een behandeling in onze centra begint, een aantal vragen in alle openheid te bespreken. Bij alle vragen met betrekking tot fertiliteitsbehandeling staan wij vanzelfsprekend voor u klaar. U kunt daarover altijd contact met ons opnemen.

Psychologische counseling in onze fertiliteitscentra

In onze fertiliteitscentra hechten wij veel waarde aan een integrale behandeling. We nemen de invloed van de psyche op vruchtbaarheid zeer serieus. De kennis omtrent onvruchtbaar zijn, vormt de basis van onze behandeling. Als u een van onze fertiliteitscentra bezoekt, onderzoeken wij u daarom niet alleen op lichamelijke oorzaken. Een pijler van onze behandeling is de vertrouwelijke en eerlijke relatie met onze patiënten. Wij bieden u daarvoor psychologische adviesgesprekken aan door gekwalificeerde medewerkers, of we kunnen iemand. Als we u op lichamelijk en psychisch vlak begeleiden, kunnen we de kans op een zwangerschap vergroten.Psychische belasting. Dit kunt u doen

Ons team staat graag voor u klaar en helpt u bij uw persoonlijke situatie.

 • Gun uzelf rust: In de dagelijkse hectiek worden rust en ontspanning naar de achtergrond geschoven. Uw lichaam en uw geest hebben deze rust en pauzes echter nodig om terug op kracht te komen.


 • Blijf realistisch: Wij stellen steeds een op maat gemaakte behandeling op en doen ons best om uw kinderwens te vervullen. Toch is het belangrijk dat u niet al uw hoop op de fertiliteitsbehandeling vestigt en dat u ook rekening houdt met de mogelijkheid van meerdere niet geslaagde pogingen. 


 • Wees eerlijk: tegenover uzelf en tegenover uw partner. Als de psychische belasting te zwaar voor u wordt, moet u dat openlijk bespreken, met uw partner én met ons. Wij zoeken maar al te graag met u naar een oplossing. 

Zoek een centrum

 • Wiesbaden

  Wiesbaden

  65189 Wiesbaden

 • Frankfurt

  Frankfurt

  60311 Frankfurt

 • Düsseldorf

  Düsseldorf

  40219 Düsseldorf

 • Berlin

  Berlin

  10117 Berlin

 • more treatments

  Meer weten over onze behandelingen?

  Pre-footer

  Klaar voor de volgende stap? Wij zijn er voor u!

  Maak een afspraak online en het vervullen van uw kinderwens komt een stukje dichterbij.