Logo

Woordenlijst

Kom hier meer te weten over begrippen zoals Cervixslijm, sperm-cervical mucus contact test en intracytoplasmic morphologically selected sperm injection.

mother kissing her baby

CCervixslijm


De eigenschappen van cervixslijm


Cervixslijm wordt geproduceerd door de klieren in de baarmoederhals en in de vagina. Dit slijm heeft twee belangrijke functies: 


  • Bescherming tegen ziekteverwekkers: het slijm vormt een prop in de baarmoederhals. Hierdoor ontstaat een voor ziekteverwekkers moeilijk doordringbare barrière, die de baarmoeder beschermt tegen infecties.

  • Transporteren van de zaadcellen: het hangt van de structuur van het cervixslijm af of de zaadcellen de weg van de vagina naar de baarmoeder weten te vinden. Cervixslijm: veranderingen tijdens de maandelijkse cyclus


Het vrijkomen van follikelstimulerend hormoon (FSH), oestrogeen en luteïniserend hormoon (LH) bepaalt niet alleen de eicelrijping en de eisprong: ook het cervixslijm verandert door deze hormonen van structuur. Tijdens de cyclus is het slijm op de vruchtbare dagen rond de eisprong helder en dun. Het lijkt dan op rauw eiwit, is draderig en kan worden uitgesponnen. Deze consistentie is ideaal om zaadcellen door te laten naar de baarmoeder. Op de onvruchtbare dagen is het cervixslijm troebel en eerder wit van kleur. De structuur is taai en hierdoor laat het zaadcellen minder makkelijk door.Cervixslijm als indicator voor de vruchtbare dagen: de sympto-thermale methode


Veel vrouwen controleren regelmatig de structuur van het cervixslijm om het verloop van hun cyclus te kunnen volgen. Het einde van de vruchtbare dagen wordt bepaald door het meten van de lichaamstemperatuur. Deze wordt elke ochtend na het wakker worden en voor het opstaan gecontroleerd. Aan het einde van de vruchtbare periode stijgt de temperatuur met ca. 0,2 °C en hij behoudt deze waarde tot het begin van de volgende cyclus. Het in de gaten houden van deze lichamelijke tekenen wordt ook wel de sympto-thermale methode genoemd. Om deze methode te gebruiken als indicator voor de vruchtbare dagen, moet een vrouw haar lichaam dagelijks controleren. Afscheiding na bevruchting


In de loop van de cyclus verandert het cervixslijm van consistentie en kleur. Hiermee is het mogelijk om te bepalen op welke dagen er een grotere kans bestaat om zwanger te worden. Het is echter niet mogelijk om aan de hand van de afscheiding te beoordelen of er een bevruchting heeft plaatsgevonden of niet. Dit kan pas worden vastgesteld bij het uitblijven van de eerstvolgende menstruatie. Onderzoek van het cervixslijm bij de fertiliteitsbehandeling


Om te controleren of het cervixslijm optimaal functioneert voor het transporteren van zaadcellen, wordt een onderzoek van het slijm tijdens uw fertiliteitsbehandeling uitgevoerd. Op een van de dagen rond de eisprong neemt de arts hiervoor wat slijm weg. Dit wordt vervolgens in het laboratorium onderzocht. De beoordeling van de doorlaatbaarheid wordt uitgevoerd volgens de zogenaamde Insler-score.De compatibiliteitstest: sperm–cervical mucus contact test (SCMC-test)


Tegelijk met het cervixslijmonderzoek wordt over het algemeen ook een compatibiliteitstest uitgevoerd. Hiervoor levert de partner een spermamonster in. In het laboratorium wordt bekeken in hoeverre de zaadcellen zich kunnen voortbewegen in het cervixslijm en hoeveel zaadcellen dit overleven. Wanneer er door dit onderzoek wordt vastgesteld dat er sprake is van incompatibiliteit tussen het cervixslijm en de zaadcellen, dan kan dit de reden van de ongewenste kinderloosheid zijn. In veel gevallen kan één inseminatie dan al tot een zwangerschap leiden. Het is ook mogelijk andere therapieën toe te passen binnen de fertiliteitsbehandeling.

EEmbryoscope (Time Lapse)


Wijlen Prof. Dr. Gerard Zeilmaker, de Nederlandse IVF-pionier, had al tijdens de jaren '90 de visie om IVF-resultaten te verbeteren en de kweekfase in de broedstoof zoveel mogelijk onberoerd te laten. Hij hielp ook mee aan de organisatie, opleiding en kwaliteitscontrole aan de Erasmus universiteit in Rotterdam en het laboratorium van D.r Jansen in Voorburg.


Tot voor kort moesten embryo’s dagelijks uit de broedstoof gehaald worden om onder de microskoop beoordeeld te worden. Deze inspectie veroorzaakt schommelingen in temperatuur, vochtigheid en CO2-levels die niet optimaal zijn. Er worden nu al een aantal maatregelen getroffen om deze effecten zo klein mogelijk te houden. 


Dankzij Embryoscope ™ zijn de artsen nu in staat om vanaf het tijdstip van de bevruchting tot aan de terugplaatsing embryo’s in een afgesloten ruimte met absoluut gelijkmatige temperatuur, vochtigheid en gasmengsel te monitoren. Ze gebruiken hiervoor een ingebouwde microskoop zonder enige-UV straling. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om niet eerder zichtbare veranderingen in de ontwikkeling van embryo’s te zien waardoor alleen maar de beste gekozen worden voor een terugplaatsing. Het is inmiddels gebleken dat alle eerder gebruikte scoringssystemen onvoldoende informatie over slagingskansen gaven. Embryoscope™ is dus absoluut een baanbrekende ontwikkeling! In het IVF centrum Düsseldorf duurt de embryokweek ongeveer 5 dagen en dit in tegenstelling tot in de meeste andere laboratoria waarin het maximaal 2-3 dagen duurt. 


Het is bekend dat vele omstandigheden tot een verminderde ontwikkeling van embryo’s leiden, waarbij de kweekomstandigheden per laboratorium duidelijk kunnen verschillen. Embryoscope™ zorgt ervoor dat de kweekomstandigheden zo een klein mogelijk impact hebben. Sommige embryo’s hebben meer last van kweekomstandigheden dan andere en dankzij Embryoscope™ krijgen ook deze embryo’s een betere kans om te groeien.


Hoewel deze techniek overal geïntroduceerd moet kunnen worden, is er helaas is nog maar een beperkt aantal apparaten beschikbaar en zijn de kosten voor de aanschaf van Embryoscope™ (nog) hoog. Aangezien uw embryo’s kunnen uitgroeien tot een kind en uw kinderwens kunnen vervullen, zullen wij steeds technologieën ontwikkelen die bijdragen tot de meest optimale selectie van de juiste embryo's.

FFSH - Follitropin


Recombinant follikelstimulerend hormoon. Voorbereiding op de kunstmatige inseminatie


Besluit u tot een kunstmatige inseminatie over te gaan, dan kunt u waarschijnlijk niet om follitropine heen. Het gaat hierbij om een biotechnologisch vervaardigd follikelstimulerend hormoon dat de werking van het lichaamseigen FSH nabootst.Hoe werkt FSH in het lichaam?


Het follikelstimulerend hormoon behoort tot de groep van gonadotrofinen en is een geslachtsneutraal hormoon dat bij mannen en vrouwen in dezelfde mate in de hypofyse gevormd wordt. De taken van dit hormoon zijn de:


  • Ontwikkeling en functie van testikels en eierstokken

  • Productie en rijping van de ei- en zaadcellen


In het vrouwelijk lichaam is FSH essentieel voor de maandelijkse cyclus. In de eerste helft komt een bijzonder hoge concentratie van het hormoon vrij en dit stimuleert de follikelrijping in de eierstokken. Er komt oestrogeen vrij uit de rijpende eiblaasjes. Dit hormoon remt op zijn beurt de sterke productie van FSH af. Hierdoor krijgt uiteindelijk nog slechts één blaasje genoeg hormonen voor de rijping. Deze follikel is bestemd voor de volgende eisprong.


Bij de man is het follikelstimulerend hormoon verantwoordelijk voor de vorming van zaadcellen, de spermatogenese.FSH-tekort als oorzaak van infertiliteit


Een tekort aan FSH kan verschillende oorzaken hebben, waaronder een verandering van de hypofyse of van de genetische informatie. De precieze oorzaak kan bijvoorbeeld door bloedonderzoek, een CT-scan of een stimulatietest vastgesteld worden. Het tekort heeft als gevolg dat er geen of slechts weinig follikelstimulerende hormonen worden aangemaakt en afgegeven. Bij vrouwen leidt dit tot het uitblijven of zeer onregelmatig plaatsvinden van de eisprong. Bij mannen heeft een FSH-tekort een negatieve invloed op de spermakwaliteit.

 


Follitropine bij de kunstmatige inseminatie: gebruik en werking


Het toedienen van follitropine wordt bij de fertiliteitsbehandeling, bijvoorbeeld bij IVF of ICSI, zowel bij de vrouw als bij de man toegepast. 


  • Het hormoon ondersteunt of vervangt de natuurlijke productie van FSH. Hierdoor is de ontwikkeling en rijping van de eicellen beter onder controle te houden. Door de sterke stimulatie van de eicellen wordt de mogelijkheid groter dat er meerdere eicellen uitrijpen en voor een kunstmatige inseminatie weggenomen kunnen worden.

  • Door toediening van follitropine kan de spermaproductie worden gestimuleerd. 


Afhankelijk van het behandelingsschema wordt/worden tijdens de therapie één of beide partners met follitropine behandeld. Op basis van de onderzoeken worden de dosis en de behandelingsduur vastgesteld. Het hormoon wordt onderhuids toegediend. Dagelijks en indien mogelijk altijd op hetzelfde tijdstip. Patiënten doen dit meestal zelf door een injectie in het bovenbeen of in de buikplooi. Dankzij onderzoeken, bijvoorbeeld echo's of bloedonderzoek, wordt de groei van de kiemcellen gecontroleerd. Als er voldoende rijpe ei- en zaadcellen zijn, kan met de follitropine worden gestopt. 


De behandeling met follitropine kan ook bijwerkingen veroorzaken. Een van de meest voorkomende bijverschijnselen is roodheid op de injectieplaats. Ook kan er een lichte zwelling of hoofdpijn optreden. In onze fertiliteitscentra informeren wij u uitgebreid over de kansen en risico's van de behandeling met recombinant follikelstimulerend hormoon. 

I


Intracytoplasmic Morphologically Selected sperm Injection


De IMSI zaadcel selectie methode


IMSI is een methode voor de selectie van geschikte zaadcellen voor de bevruchting in een ICSI behandeling.


De IVF groep van Prof. Bartoov heeft in 2003 een verfijning van de ICSI techniek, de IMSI (Intracytoplasmic Morphologically Selected sperm Injection), ingevoerd. Deze methode is in eerste instantie ontwikkeld voor patiënten die voor ICSI behandelingen gekozen hebben maar nog niet zwanger zijn kunnen worden.


Bij de standaard ICSI methode worden zaadcellen met een 200x vergroting geselecteerd voor bevruchting. Bij de IMSI wordt een 6500x vergroting gebruikt waardoor bepaalde kenmerken van de zaadcel beter zichtbaar worden (zie onderstaande afbeeldingen). Dit is een veilige methode voor het selecteren van de beste zaadcellen.


Tot nu toe zijn > 600 kinderen geboren na toepassing van de IMSI methode. Uit literatuur blijkt dat de zwangerschapskans bij de IMSI methode hoger is dan bij de standaard ICSI methode. Ook duiden deze data op een verlaging van het aantal kinderen met aangeboren afwijkingen in vergelijking met de standaard ICSI methode en op een afname van het aantal miskramen.


Verder is de kans op bevruchting en de ontwikkeling van de ontstane embryo’s in het laboratorium met de IMSI methode vergelijkbaar met de standaard ICSI methode. 


De kosten van de IMSI behandeling zijn afhankelijk van het aantal eicellen dat kan worden geïnjecteerd, ons secretariaat kan de actuele kosten inschatten. 

Onderwerpen die u misschien interesseren

Pre-footer

Klaar voor de volgende stap? Wij zijn er voor u!

Maak een afspraak online en het vervullen van uw kinderwens komt een stukje dichterbij.