tfp logo
Vruchtbaarheidsgidsen

Algemene informatie

woman wearing a flower, mother and kid playing, treatments, leafs

Het besluit om een fertiliteitsbehandeling te beginnen wordt goed overwogen en is voor de meeste stellen verbonden met nieuwe hoop. We bieden u uitgebreide informatie, zodat u zich kunt voorbereiden op een behandeling in een van de TFP-centra. Een fertiliteitsbehandeling gaat over veel meer dan alleen een diagnose en een behandelplan. Bij TFP bieden we u een volledige behandeling en adviseren we u bij alle vragen die bij het besluit tot een fertiliteitsbehandeling komen kijken. Ons ervaren team van artsen en deskundige medewerkers ondersteunt u met kennis en inlevingsvermogen.

Woordenlijst

Vruchtbaarheidsbehandelingen komen vaak met veel termen en verwarrende afkortingen. Hier worden de belangrijkste uitgelegd!

mother kissing her baby

Zwangerschap en voeding

Een zwangerschap is een enorme inspanning en verandering voor het lichaam. Het vrouwelijke lichaam is er van nature op voorbereid om deze beproeving aan te kunnen. Maar een gezond lichaam is sterker en veerkrachtiger en dus nog beter toegerust voor een zwangerschap. Lees bij ons meer over hoe gezonde voeding de kansen op een zwangerschap vergroot.

fruit

Onvervulde kinderwens

Ongewenste kinderloosheid is vaak terug te voeren op verschillende oorzaken. Zowel omgevingsfactoren als oorzaken in het eigen lichaam kunnen hierbij een rol spelen. Tijdens het eerste adviesgesprek en de daaropvolgende behandelingen zullen onze artsen u uitgebreid informeren over de verschillende mogelijke invloeden. Ook vertellen we u wat u zelf kunt doen om de kans op een zwangerschap zo groot mogelijk te maken. Hieronder vindt u een overzicht van de bekendste factoren die van invloed zijn op een zwangerschap.

Woman looking out of window

Onvruchtbaarheid

De moderne geneeskunde heeft een breed spectrum aan onderzoeks- en behandelmethoden paraat. Daardoor is het tegenwoordig mogelijk de oorzaken van ongewenste kinderloosheid heel nauwkeurig af te bakenen en op basis van de resultaten de passende behandelmethoden in gang te zetten. De psychische kanten zijn vaak moeilijker te behandelen dan een fysieke vruchtbaarheidsstoornis. We helpen u op weg en ondersteunen u bij al uw eventuele vragen.

couple hugging and smiling

Endometriose

Bij endometriose is sprake van een goedaardige, maar onaangename woekering van baarmoederweefsel. Endometriose kan de vruchtbaarheid verminderen of zelfs onvruchtbaarheid tot gevolg hebben. Een gezond eetpatroon levert een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de symptomen. Let erop dat u zo veel mogelijk voor vers en onbewerkt eten kiest, en drink voldoende. Beperk uw inname van suiker en vet voedsel.

Woman holding belly

Hormonale verstoringen

Hormonen spelen een sleutelrol in ons lichaam. Als lichaamseigen overdrachtsstoffen sturen ze tal van biologische processen aan, waaronder grote delen van het vrouwelijke en mannelijke voortplantingssysteem. Een hormonale verstoring zou dan ook de oorzaak kunnen zijn van het feit dat u tot nu toe nog niet zwanger bent geworden.

plant, woman examining sample

Oorzaken van infertiliteit

In onze centra wordt de kinderwensbehandeling altijd afgestemd op uw persoonlijke situatie. Tijdens het eerste, uitvoerige gesprek belichten we verschillende kanten van kinderloosheid en lichten wij u voor over de mogelijke oorzaken. De oorzaken van ongewenste kinderloosheid zijn meestal een complex geheel van verschillende factoren, die even vaak bij mannen als bij vrouwen gevonden worden. Om deze reden worden in onze centra altijd beide partners onderzocht. 

A couple

Zwangerschapssymptomen en -verloop

Na de kunstmatige inseminatie begint het lange wachten. Zodra de maandelijkse bloeding voor het eerst uitblijft, geeft een zwangerschapstest uitsluitsel over de vraag of de terugplaatsing geslaagd is.

pregnant woman

Risicozwangerschap

Er zijn vele factoren die tot een risicozwangerschap kunnen leiden: de algemene leefomstandigheden en fysieke gezondheid, maar ook hormonale en genetische kwesties spelen daarbij een rol. Maar de grootste risicofactor voor een zwangerschap blijft de leeftijd van de vrouw. Waar het percentage via de natuurlijke weg ontstane zwangerschappen bij jonge stellen nog rond de 30% ligt, is dit cijfer voor een vrouw na haar 40e gedaald tot zo'n 8% . Toch bieden onze resultaten tot dusverre hoop op een succesvolle behandeling: in alle leeftijdsgroepen liggen onze cijfers hoger dan die van de op natuurlijke wijze ontstane zwangerschappen. Hoewel er altijd risico's bestaan, blijft het ons doel om enerzijds de kans op een succesvolle afloop te verhogen en anderzijds de belasting van de behandeling zo laag mogelijk te houden. U kunt daarbij rekenen op onze jarenlange ervaring en ons voortdurende streven naar kwaliteit.

A flower

Miskramen en kinderwens

Ongeveer 15 % van alle zwangerschappen eindigt in een miskraam. Een groot deel van deze zwangerschapsafbrekingen vindt plaats in het beginstadium van de zwangerschap, nog voordat de vrouwen beseffen dat zij zwanger zijn. Ook bij inseminatie, ICSI en IVF bestaat er een risico op een miskraam. De voortplantingsgeneeskunde heeft de laatste jaren echter zo'n snelle vooruitgang geboekt dat de kans op een succesvolle behandeling blijft toenemen. Ons internationale netwerk van centra streeft ernaar om door middel van een uitgebreide diagnose de mogelijke risicofactoren voor uw zwangerschap vast te stellen en oplossingen te vinden om het risico op een miskraam zo klein mogelijk te maken.

hands holding flower, stethoscope
more treatments

Meer weten over onze behandelingen?

Pre-footer

Klaar voor de volgende stap? Wij zijn er voor u!

Maak een online afspraak en het vervullen van uw kinderwens komt een stukje dichterbij.